Zapoznanie się z mechanizmami działania modyfikatorów reologii oraz najnowszą wiedzą na temat zagęstników stosowanych w wyrobach chemii gospodarczej (właściwościami, zastosowaniem praktycznym, właściwościami użytkowymi).

Zapoznanie się z usystematyzowaną, najnowszą wiedzą o wszystkich grupach surfaktantów stosowanych w  wyrobach chemii gospodarczej, zastosowaniem praktycznym i właściwościami użytkowymi.