Kurs stanowi wprowadzenie do nauki o wyrobach chemii gospodarczej i obejmuje informacje na temat: ustawodawstwa (podstawowe akty prawne, definicje), źródeł, w których należy szukać informacji związanych z wyrobami chemii gospodarczej, podziału wyrobów chemii gospodarczej pod kątem ich przeznaczenia czy formy fizykochemicznej; podstawowych surowców tworzących formę, ale również determinujących ich działanie.

Zapoznanie się z mechanizmami działania modyfikatorów reologii oraz najnowszą wiedzą na temat zagęstników stosowanych w wyrobach chemii gospodarczej (właściwościami, zastosowaniem praktycznym, właściwościami użytkowymi).

Zapoznanie się z usystematyzowaną, najnowszą wiedzą o wszystkich grupach surfaktantów stosowanych w  wyrobach chemii gospodarczej, zastosowaniem praktycznym i właściwościami użytkowymi.